Meld het ons aub. Het komt heel vaak voor dat we pas bij een recensie lezen dat er iets fout is gegaan. Neem daarom altijd als eerste contact op via e-mail of via ons contactformulier. Wij nemen uw klacht serieus in behandeling binnen 14 dagen.

Artikel 15 Klachtenregeling

1.Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
2.Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 Geschillen

1.Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Alkmaar, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.